Τετάρτη, Φεβρουάριος 19

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας από τον ΟΑΕΔ

0


Ένα νέο ενδιαφέρον πρόγραμμα του ΟΑΕΔ , με συνολική επιχορήγηση 20.000 ευρώ, θα δώσει τη δυνατότητα σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανέργους, πρώην αυτοαπασχολουμένους, να επιχειρήσουν μια δεύτερη επιχειρηματική προσπάθεια.

*του Λουκά Αν Καράντζαλη

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 6 μήνες πριν τη δημοσίευση αυτού του προγράμματος και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μίας νέας επιχείρησης.

Η διάρκεια της επιχορήγησης, της α΄φάσης, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες. Το ποσό επιχορήγησης, α΄φάσης,  ορίζεται έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €) για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του προγράμματος σε β΄φάση, για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες μετά το πρώτο δεκαπεντάμηνο διάστημα του προγράμματος (επιχορήγηση και δέσμευση). Το ποσό επιχορήγησης της β΄φάσης ανέρχεται έως οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €).

Συνολικά δηλαδή ένας άνεργος που θα ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα, έχει τη δυνατότητα λήψης, για α΄ και β΄ φάση, συνολικής επιχορήγησης 20.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη συνολική διαδικασία, στο σχετικό ΦΕΚ,

Comments are closed.